Termeni și condiții

TITULARUL SITE-ULUI

Titularul website-ului www.digitaltrip.ro este societatea DIGITAL TRIP SRL, având sediul social în Baia Mare, Splaiul Republicii nr. 21A, nr. de ordine în Reg. Com. J24/95/2021, CUI 43592879.


PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Designul și conținutul website-ului www.digitaltrip.ro aparțin în exclusivitate Societății DIGITAL TRIP SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de utilizare a mărcilor ce apar pe website aparțin sau au fost licențiate, după caz, către DIGITAL TRIP SRL.


DEFINIȚII

„Site”, „acest site” și „Site-ul” desemnează site-ul www.digitaltrip.ro.

„Vizitator” înseamnă orice persoana care accesează site-ul www.digitaltrip.ro, indiferent de motiv.

„Conținut” înseamnă:

  • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament digital;
  • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către DIGITAL TRIP SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informații legate de produsele, evenimentele, noutăţile, ofertele speciale, serviciile și/sau tarifele practicate de DIGITAL TRIP SRL într-o anumită perioadă.

„Date personale” – informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat. A se vedea paginile Protecția datelor și Despre cookies pentru mai multe informații.


ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Înainte de a naviga pe website-ul www.digitaltrip.ro vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-ul www.digitaltrip.ro. 

Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină. În cazul în care nu doriți să acceptați acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați printr-un e-mail la adresa salut@digitaltrip.ro.

Acest principiu al acceptării implicite nu se aplică cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am putea să le colectăm atunci când interacționăm cu dvs. prin navigarea pe website, situații pentru care se aplică regulile speciale ce se găsesc în cadrul următoarelor pagini: Protecția datelor și Despre Cookies.

DIGITAL TRIP SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul website-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către vizitator constituie un raspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.


CONȚINUTUL SITE-ULUI

Conținutul, astfel cum este definit, încluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a Societății DIGITAL TRIP SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau îndirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

Informațiile publicate pe site-ul www.digitaltrip.ro sunt informații de interes general despre DIGITAL TRIP SRL și serviciile prestate, precum și alte informații considerate de DIGITAL TRIP SRL ca fiind de interes pentru vizitatori.

DIGITAL TRIP SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site-ul www.digitaltrip.ro.

DIGITAL TRIP SRL își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.


ACCES

Accesul pe website-ul www.digitaltrip.ro este liber și nu necesită configurarea unui utilizator. Pentru cookies și identificatori online, date ce pot fi colectate și utilizate la simpla vizitare a website-ului, vă rugăm să vedeți Despre cookies și Protecția datelor.

Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea de date cu caracter personal; pentru fiecare astfel de situație vă oferim informații cu privire la ce date colectăm, de ce și cum și în ce scop le prelucrăm – vă rugăm să consultați Platforma informare GDPR.

Pentru a înțelege modul în care prelucrăm date personale, a se consulta Politica de confidenţialitate disponibilă pe site.

Dacă veţi furniza date ireale sau ale unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, dar DIGITAL TRIP SRL are dreptul de a şterge contul astfel creat imediat ce va afla de situație.

DIGITAL TRIP SRL poate, fără nici o altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite justificarea atitudinii sale, să suspende sau să interzica accesul dumneavoastră la conținutul site-ului www.digitaltrip.ro sau doar la o parte a acestui conținut. În cazul in care administratorii site-ului vă vor interzice accesul, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.


LEGĂTURI

Website-ul www.digitaltrip.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri și conținutul lor o poarta în intregime proprietarii acestora.

DIGITAL TRIP SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.


LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

DIGITAL TRIP SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate sau mentinuțe pe site.

Imaginile prezentate pe site-ul www.digitaltrip.ro au rol exemplificativ, iar serviciile efectiv livrate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe site, în orice mod.

DIGITAL TRIP SRL nu garantează disponibilitatea tuturor serviciilor afișate în promoțiile desfășurate prin intermediul site-ului.

DIGITAL TRIP SRL nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau de afișare a tarifelor, caracteristicilor, imaginilor produsele sau serviciilor afișate pe website-ul www.digitaltrip.ro.

DIGITAL TRIP SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către vizitatori a „Termenilor si Condițiilor”.

DIGITAL TRIP SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționarii site-ului www.digitaltrip.ro, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea site-ului www.digitaltrip.ro are loc pe riscul dvs. exclusiv și sunteți pe deplin responsabil pentru utilizarea de catre dvs. a site-ului a oricărui conținut al terților în legatură cu site-ul. 

DIGITAL TRIP SRL ia toate măsurile necesare pentru a reduce, în mod rezonabil posibil, riscul ca site-ul www.digitaltrip.ro și conținutul său să conțină viruși sau defecte. Cu toate acestea, DIGITAL TRIP SRL nu poate garanta că echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul sau orice date stocate sau create de echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul dvs. nu vor fi în niciun caz deteriorate, corupte, pierdute sau afectate altfel dacă accesați sau utilizați site-ul sau orice conținut.

Sunteți responsabil pentru achiziționarea mijloacelor tehnologice, informatice si de telecomunicatii, precum și pentru dobândirea cunoștințelor necesare pentru accesarea și utilizarea site-ului web și a conținutului DIGITAL TRIP SRL, precum și pentru costurile și cheltuielile aferente.

În plus, DIGITAL TRIP SRL nu garantează faptul că site-ul web sau orice conținut, serviciu sau funcție ale site-ului www.digitaltrip.ro vor funcționa neîntrerupt sau că orice defecte vor fi corectate sau că utilizarea site-ului va oferi rezultate specifice. Site-ul și conținutul sunt puse la dispoziție în modalitatea „ca atare” și în varianta disponibilă la momentul punerii la dispoziție.

De asemenea, DIGITAL TRIP SRL nu își asumă nici o garanție, expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la orice garanție de acuratețe, integralitate, îndeplinire a obligațiilor, comerciabilitate sau potrivire pentru un anumit scop.

Scrie-ne un mesaj!
1
Salut! Suntem și noi aici.
Salutare!
Dacă ai orice fel de întrebare, ne-o poți lăsa aici. Îți răspundem în cel mai scurt timp.
Mulțumim!